Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Rok szkolny 2017/2018 uważamy za rozpoczęty
04-09-20178:57 am
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. to nie tyko wspaniałe lecznictwo, profesjonalna specjalistyka i świetny wypoczynek, to także szeroko rozumiana profilaktyka. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 mogli się o tym przekonać słuchacze UTW Ziębice oraz członkowie Stowarzyszenia Ziębickich Seniorów. Wkład profilaktyczny pod tytułem “Osteoporoza – cichy zabójca kości” poprowadzili pracownicy Uzdrowiska – Pani Iwona Sobolewska oraz Pani Katarzyna Steblok.

Mottem wykładów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. jest wielowiekowe hasło “LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”.

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”