Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Osteoporoza to przewlekłe, postępujące schorzenie wyróżniające się niską masą kostną i degradacją mikroarchitektury tkanki kostnej, prowadzi do osłabienia wytrzymałości kości i w konsekwencji do wzrostu ryzyka poważnych złamań, które występują u osoby chorej nawet przy niewielkich urazach.

ZAPRASZAMY NA POBYT LECZNICZY:

W trosce o zdrowe kości, przeciw osteoporozie

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju, jako wyjątkowy w Polsce ośrodek uzdrowiskowy, oferuje  kompleksowe i profesjonalne diagnozowanie oraz leczenie osteoporozy:

  • pracownia densytometryczna wyposażona jest w najnowszej generacji aparat Discovery Wi  Hologic do badania gęstości mineralnej kości i wykonuje pełny zakres badań densytometrycznych z innowacyjną oceną mikroarchitektury kości (badanie TBS) oraz badanie morfometryczne wykrywające złamania osteoporotyczne kręgosłupa
  • poradnia leczenia osteoporozy zapewnia porady lekarzy reumatologów i internistów
  • specjalistyczny program rehabilitacyjny dla pacjentów z rozpoznaną osteoporozą lub czynnikami ryzyka tej choroby realizowany jest w oparciu o stosowane w Lądku-Zdroju  nowoczesne metody kinezyterapii (ćwiczenia z oporem elastycznym i z wykorzystaniem metody biofeedback, treningi na platformach dynamograficznych) oraz tradycyjne metody balneologiczne wykorzystujące korzystne działanie na metabolizm kostny radonu i fluoru zawartego w lądeckich termalnych wodach radonowo-siarczkowo-fluorkowych

Kompleksowa fizjoterapia, polegająca na stosowaniu zabiegów balneologicznych, odpowiednich form ćwiczeń leczniczych oraz specjalistycznych metod fizykalnych, odgrywa podstawową rolę, oprócz farmakoterapii i odpowiedniej diety, w terapii osteoporozy, profilaktyce złamań oraz łagodzeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów:

  • podstawę terapii stanowią zabiegi na bazie lądeckich wód siarczkowo – fluorkowych: zawarte w wodzie fluorki są silnym stymulatorem uwapnienia tkanki kostnej, powodują wzrost grubości beleczek kostnych i masy kości
  • stosowane różnorodne ćwiczenia gimnastyczne poprawiają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zmniejszają ryzyko upadków (a więc i złamań), ruch powodując  ściskanie i rozciąganie beleczek kostnych stymuluje kościotworzenie i wpływa na jakość kości
  • głównym celem stosowanych zabiegów fizykalnych oraz krioterapii ogólnoustrojowej jest zmniejszenie dolegliwości bólowych wywołanych postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi oraz przeciążeniem niektórych grup mięśniowych z powodu zniekształceń wywołanych zmianami osteoporotycznymi

  • +48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”