Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Bogata gama lądeckich zabiegów z zakresu balneoterapii, fizykoterapii, hydroterapii i nowoczesnej kinezyterapii umożliwia skuteczną terapię schorzeń neurologicznych.
W kompleksowej rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt do gimnastyki indywidualnej oraz sprzęt do fizykoterapii stosowanej przyłóżkowo, a ponadto sprzęt do terapii zajęciowej opartej na stymulacji sensorycznej oraz innowacyjnej terapii logopedycznej wspomaganej informatycznie.

ZAPRASZAMY NA POBYT LECZNICZY:

Rehabilitacja Neurologiczna

Pacjentów ze znacznymi ograniczeniami w sprawności i samodzielności zapraszamy do Szpitala uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego „Stanisław” – jest to nowoczesny obiekt, kompleksowo zmodernizowany w 2014 roku, w pełni przystosowywany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mają w „Stanisławie” zagwarantowaną pomoc przy korzystaniu z zabiegów leczniczych.

Co wyróżnia lądecką rehabilitację neurologiczną?

 • profesjonalny zespół terapeutyczny: lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, logopeda , terapeuci zajęciowi
 • terapia z wykorzystaniem innowacyjnych metod i urządzeń, pozwalających na odtwarzanie utraconego ruchu i funkcji w oparciu o informację zwrotną (biofeedback): platforma dynamograficzna Gamma, Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor
 • lądeckie termalne wody radonowo-siarczkowo-fluorkowe stosowane do wszystkich zabiegów hydroterapeutycznych
 • trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu terapeutycznego: urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym (Mini Tensor, Arm Tensor, Leg Tensor, Mini Talus), pionizatora dynamicznego, rowerów, stepperów, cykloergometrów, rotorów, nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń manualnych, do ćwiczeń w odciążeniu i oporowych, sprzętu do terapii w podwieszeniu Levitas oraz szyn do ciągłego ruchu biernego

 • fizykoterapia prowadzona przyłóżkowo: magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, fototerapia
 • terapia logopedyczna wspomagana informatycznie, z wykorzystaniem programu komputerowego Afasystem przeznaczonego do rehabilitacji chorych z afazją
 • terapia zajęciowa oparta na stymulacji sensorycznej z wykorzystaniem sprzętu do nowoczesnej terapii zajęciowej (panel sensoryczny, ścieżka fakturowa, tablice manipulacyjne do stymulacji wzroku, słuchu i dotyku, mobilny wózek sensoryczny)
 • komfortowe warunki hospitalizacji (profesjonalne łóżka rehabilitacyjne, sprzęt przyłóżkowy do terapii i pielęgnacji, przestronne łazienki dostosowane do pielęgnacji osób z ograniczoną sprawnością ruchową)

 • +48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”