Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Dolnoślązak w Uzdrowisku - rabat 5% na usługi lecznicze dla mieszkańców Dolnego Śląska

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Platforma dynamograficzna Gamma

to nowoczesne urządzenie służące do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych, oceny stabilności układu mięśniowo – więzadłowego, treningu koordynacji nerwowo – mięśniowej oraz dystrybucji obciążenia. Umożliwia przeprowadzenie oceny oraz prowadzenia usprawniania pacjentów w przypadku różnorodnych dysfunkcji układu ruchu o podłożu urazowym i zwyrodnieniowym, wykorzystywana jest w rehabilitacji neurologicznej. Oprogramowanie platformy pozwala na przeprowadzenie optymalnego treningu równowagi i kontroli sensomotorycznej. Uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci gier multimedialnych, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, spostrzegawczość , skupianie uwagi. Bezpieczna konstrukcja zapewnia komfort podczas ćwiczeń.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem platformy Gamma:

 • ukierunkowanie działań terapeutycznych na przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo – mięśniowego
 • stymulowanie naturalnej równowagi
 • wykorzystanie biofeedback’u (biologicznego sprzężenia zwrotnego) do treningu: prawidłowego dociążania stóp, prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stabilizacji miednicy, uaktywniania słabszej połowy ciała
 • uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci zabawy
 • łatwa ocena możliwości szybkościowo-siłowych ćwiczącego
 • sprzężenie z programem komputerowym pozwalające na dobrą diagnostykę, odpowiedni dobór ćwiczeń i skutecznie postępowanie rehabilitacyjne
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

HandTutor™ - profesjonalne narzędzie do ćwiczeń czynnych ręki

to innowacyjne urządzenie do ćwiczeń czynnych ręki, oparte o założenia programu aktywnej rehabilitacji, wykorzystuje wbudowane czujniki pozycji i prędkości, odtwarzające trójpłaszczyznowy ruch ręki w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego. System zawiera wygodną rękawicę z wbudowanymi czujnikami położenia ręki i prędkości ruchu, a także pełny pakiet oprogramowania komputerowego. Program wykorzystuje ogólnie znaną koncepcję biofeedback’u (biologicznego sprzężenia zwrotnego). Koncepcja rehabilitacji z wykorzystaniem HandTutor™ zakłada, że powtarzane ćwiczenia czynne połączone z wizualnym sprzężeniem zwrotnym (biofeedback) pozwalają na zwiększenie zakresu ruchomości, dokładności wykonywanych ruchów oraz ich szybkości. Pacjent otrzymuje ruchowy, wizualny oraz dźwiękowy biofeedback, co uczy go rozumieć, planować oraz prowadzić ruchy palców i nadgarstka tak, aby prawidłowo wykonać ćwiczenie. Terapeuta może wybrać i dostosować program (grę) oraz poziom trudności do zaburzeń występujących u pacjenta, poziom trudności ćwiczeń może być następnie automatycznie kontrolowany przez komputer, gdy ćwiczenia wykonywane przez pacjenta prowadzą do poprawy zakresu ruchów (system został tak zaprojektowany, aby zapewnić pacjentowi odpowiednią motywację oraz aby stawiać przed nim nowe wyzwania).

 

Wskazania do rehabilitacji z HandTutor™:

 • rehabilitacja po udarze
 • poprawa zręczności ręki po urazach czaszkowo-mózgowych
 • drżenie rąk, drżenie samoistne
 • spowolnienie ruchowe (m.in. w chorobie Parkinsona)
 • wzmacnianie siły mięśniowej (m.in. w stwardnieniu rozsianym)
 • porażenie mózgowe, spastyczność, ataksja i atetoza
 • rozwojowe zaburzenia koordynacji (dyspraksja, syndrom niezdarnego dziecka)
 • rehabilitacja dłoni i nadgarstka po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych
 • złamanie w obrębie nadgarstka, łokcia, kości promieniowej lub łokciowej
 • uszkodzenia tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej
 • uszkodzenie splotu ramiennego, nerwu łokciowego i promieniowego
 • ograniczony czynny zakres ruchomości palców lub nadgarstka spowodowany osłabieniem mięśni
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie i Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

ArmTutor™ - kompleksowy system rehabilitacji kończyny górnej

to zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny górnej z oprogramowaniem i funkcją biofeedback’u. To profesjonalne urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyny górnej wykorzystuje wbudowane czujniki pozycji i prędkości, odtwarzające trójpłaszczyznowy ruch kończyny w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego (bezpieczne, wygodne i łatwe w użytkowaniu klamry z wbudowanymi czujnikami precyzyjnie odtwarzają trójpłaszczowy ruch w barku i łokciu). Aparat posiada zamontowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawu łokciowego. Oprogramowanie urządzenia pozwala na obiektywną i ilościową informację na temat postępów leczenia, co umożliwia dostosowanie sesji ćwiczeniowej do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta. Rehabilitacja wykonywana przy użyciu tego urządzenia prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji kończyny górnej i poprawy jakości życia.

 

Wskazania do rehabilitacji z ArmTutor™:

 • uszkodzenia i choroby ortopedyczne
 • urazy rdzenia kręgowego
 • udary
 • urazy głowy
 • uszkodzenia nerwów obwodowych np. uszkodzenia splotu ramiennego
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • stany po operacjach
 • osłabienie mięśni
 • oparzenia
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie i Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

LegTutor™ - kompleksowy system rehabilitacji kończyny dolnej

to zestaw do aktywnej rehabilitacji kończyny dolnej z oprogramowaniem i funkcją biofeedback’u. To profesjonalne urządzenie do ćwiczeń czynnych kończyny dolnej wykorzystuje wbudowane czujniki pozycji i prędkości, odtwarzające trójpłaszczyznowy ruch kończyny w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego (bezpieczne, wygodne i łatwe w użytkowaniu klamry z wbudowanymi czujnikami precyzyjnie odtwarzają trójpłaszczowy ruch w biodrze i kolanie). Aparat posiada zamontowany ogranicznik ruchu, co umożliwia dokładne wyznaczenie dynamicznych i pasywnych zakresów ruchu wyprostu i zgięcia dla stawu kolanowego. Oprogramowanie urządzenia pozwala na obiektywną i ilościową informację na temat postępów leczenia, co umożliwia dostosowanie sesji ćwiczeniowej do aktualnych zdolności ruchowych pacjenta. Rehabilitacja wykonywana przy użyciu tego urządzenia prowadzi do szybkiego powrotu utraconych funkcji kończyny dolnej i poprawy jakości życia.

 

Wskazania do rehabilitacji z LegTutor™:

 • uszkodzenia i choroby ortopedyczne
 • urazy rdzenia kręgowego
 • udary
 • urazy głowy
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • stany po operacjach (ACL, endoprotezy itp.)
 • osłabienie mięśni
 • oparzenia
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie i Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Leg Tensor - rehabilitacja kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym

to urządzenie przeznaczone do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback). Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Zastosowane oprogramowanie umożliwia wyznaczenie aktualnego zakresu ruchu, kontrolę wielkości obciążeń oraz obiektywną ocenę postępów rehabilitacji. Zajęcia z wykorzystaniem aparatu LegTensor są bardzo atrakcyjne i skuteczne. Urządzenie stosujemy m.in. w rehabilitacji po udarze, wylewie, po operacjach ortopedycznych i złamaniach, odnowie biologicznej i aktywizacji osób starszych.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Leg Tensor:

 • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
 • możliwość wykonywania ćwiczeń w odciążeniu, w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
 • możliwość wykorzystania we wczesnej rehabilitacji (ćw. w odciążeniu)
 • ćwiczenia koncentryczne i ekscentryczne
 • ćwiczenia propriorecepcji i koordynacji nerwowo-mięśniowej
 • reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback)
 • możliwość wykonywania ćwiczeń plyometrycznych
 • obiektywna ocena postępów rehabilitacji, archiwizacja wyników testów i ćwiczeń
 • wykonywanie pomiarów i testów (zakresy ruchu, pomiary siły, mocy)
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Jubilacie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Mini Tensor (MINIVECTOR) - kompleksowa rehabilitacja kończyny dolnej i górnej

to urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego. Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Urządzenie umożliwia wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej, istnieje możliwość przymocowania urządzenia bezpośrednio do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Mini Tensor:

 • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
 • możliwość wykonywania ćwiczeń kończyny górnej i dolnej: zgięcia, wyprostu oraz odwodzenia i przywodzenia
 • wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych, izometrycznych lub samowspomangnych
 • możliwość wykonywania ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
 • wizualizacja zakresu ruchu – czytelna skala wskazująca pozycję podstawy,
 • skala określająca pokonywany opór w kilogramach (z dokładnością do 1 kg)
 • poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioreceptywną
 • zwiększanie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy zgięcia, wyprostu
 • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
 • poprawa koordynacji mięśniowo-nerwowej
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie, Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Arm Tensor (DYNATORQ) - kompleksowa rehabilitacja stawu barkowego

to urządzenie przeznaczone do kompleksowej rehabilitacji stawu barkowego z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback). Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Zastosowane oprogramowanie umożliwia wyznaczenie aktualnego zakresu ruchu barku, kontrolę wielkości obciążeń oraz obiektywną ocenę postępów rehabilitacji. Zajęcia z wykorzystaniem aparatu ArmTensor są bardzo atrakcyjne i skuteczne. Urządzenie stosujemy m.in. w rehabilitacji po udarze, wylewie, po operacjach ortopedycznych i złamaniach, w zespołach bolesnego barku.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Arm Tensor:

 • skuteczna zachowawcza i pooperacyjna rehabilitacja stawu barkowego
 • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
 • możliwość wykorzystania we wczesnej rehabilitacji
 • trening koordynacji nerwowo-mięśniowej i propriocepcji
 • reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback)
 • odwodzenie, przywodzenie, zginanie i prostowanie w fizjologicznym zakresie ruchu
 • rotacja wewnętrzna i zewnętrzna w całym zakresie kątowym odwodzenia
 • możliwość wykonywania ćwiczeń w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym
 • precyzyjne wyznaczenie końcowych zakresów ruchu
 • brak momentu bezwładności w trakcie wykonywanych ćwiczeń
 • możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub stojącej
 • obiektywna ocena postępów rehabilitacji, archiwizacja wyników testów i ćwiczeń
 • możliwość oceny parametrów siły dynamicznej mięśni stawu barkowego
 • wykonywanie pomiarów i testów (zakresy ruchu barku, pomiary siły, mocy)
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w : Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Minitalus – urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym

to nowoczesne urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym. Umożliwia kompleksową rehabilitację stawu skokowego po przebytych urazach i zabiegach operacyjnych oraz w przypadku dolegliwości stawu na podłożu chorób zwyrodnieniowych, zapalnych i neurologicznych. Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Minitalus:

 • skuteczna zachowawcza i pooperacyjna rehabilitacja stawu skokowego
 • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
 • możliwość wykorzystania we wczesnej rehabilitacji
 • możliwość ćwiczeń zgięcia grzbietowego oraz podeszwowego wraz z supinacją lub pronacją
 • możliwość pracy nad zakresem ruchu
 • reedukacja proprioceptywna
 • trening siły i wytrzymałości mięśniowej
 • trening koncentryczny i ekscentryczny mięśni podudzia
 • trening stabilizacji stawów
 • maksymalne zaangażowanie mechanizmów kontroli nerwowo-mięśniowej
 • profilaktyka przeciwurazowa
 • łatwy i prosty sposób doboru wielkości oporu do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • możliwość pracy w pozycji siedzącej lub leżącej
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

FISIOTEK 3000 - szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej

to aparat do ćwiczeń biernych kończyny dolnej przeznaczony do wczesnej rehabilitacji stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. Konstrukcja aparatu pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej. Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwala dostosowanie parametrów zabiegu do aktualnej fazy rehabilitacji.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Fisiotek:

 • nowoczesna koncepcja usprawniania pacjentów unieruchomionych po urazach i operacjach
 • indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań
 • mobilizacja kończyn dolnej w zakresie ruchów zgięcia i wyprostu dla stawów biodrowego, kolanowego i skokowego
 • możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły
 • szerokie spektrum regulowanych parametrów
 • możliwość pracy w pozycji siedzącej lub leżącej
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

FISIOTEK LT - szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego

to aparat do ćwiczeń biernych kończyny górnej przeznaczony do prowadzenia wczesnej rehabilitacji stawu barkowego. Konstrukcja aparatu pozwala na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w stawie barkowym w pozycjach siedzącej lub leżącej. Zastosowany elektroniczny moduł sterujący pozwala dostosowanie parametrów zabiegu do aktualnej fazy rehabilitacji.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Fisiotek LT:

 • nowoczesna koncepcja usprawniania pacjentów unieruchomionych po urazach i operacjach
 • indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań
 • mobilizacja stawu barkowego w pełnym zakresie fizjologicznych ruchów
 • możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły
 • szerokie spektrum regulowanych parametrów
 • możliwość pracy w pozycji siedzącej lub leżącej
 • ergonomiczny kształt przystawek umożliwia swobodne ułożenie ćwiczonej kończyny
 • szybkie i łatwe dostosowanie ramienia szyny do długości kończyny pacjenta
 • regulacja wysokości umożliwia dokładne ustawienie urządzenia względem osi obrotu w ćwiczonym stawie
 • pilot bezpieczeństwa (start – stop) dla pacjenta w zestawie
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

StepOne - stepper treningowy w pozycji siedzącej

nowoczesny stepper umożliwiający trening w pozycji siedzącej, w którym siedzisko reguluje się do przodu i do tyłu oraz obraca o 360 stopni, zapewniając bardzo proste wsiadanie na urządzenie.

 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia StepOne:

 • możliwość dostosowania długości kroku: 5-29 cm
 • zoptymalizowany stosunek długości rotacji ramię/noga (1:1) aby wspierać naturalny ruch
 • niski opór początkowy (6 watt)
 • 20 regulowanych programów, 200 poziomów oporu
 • kolorowy ekran dotykowy z informacjami dla pacjenta i terapeuty
 • łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego
 • brak przeszkód dla nóg – łatwe wsiadanie
 • regulowana długość ramion
 • obracające się chwyty – wysoki komfort ćwiczeń
Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Jubilacie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

MOTOmed Viva 2 Duplex

to nowoczesne urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego nóg i rąk. Poprzez trening całego ciała poprawie ulega ukrwienie całego organizmu, siła, koordynacja ruchomość w stawach oraz koncentracja. Regularne korzystanie z urządzenia wpływa pozytywnie na stan zdrowia i samopoczucie.

Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

Biodex UWS OFFSET wraz z bieżnią Gait Trainer

jest to profesjonalny system umożliwiający dynamiczne i precyzyjne odciążenie pacjenta. Stosowany do reedukacji chodu u pacjentów neurologicznych i ortopedycznych – zarówno dorosłych jak i dzieci. W skład zestawu treningowego wchodzi profesjonalna bieżnia Gait Trainer, wyposażona w system detekcji długości i szerokości kroków oraz prędkości. Wykorzystanie biofeedbacku – informacji zwrotnej o poprawności wykonania ćwiczenia, pozwala na rozwijanie prawidłowych wzorców chodu, stymulowanie równowagi, koordynacji oraz siły i wytrzymałości odpowiednich grup mięśniowych.

Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł

ACTIVALL - pionizator dynamiczny

jest to urządzenie, które w początkowym etapie usprawniania, pozwala utrzymać pozycję stojącą w trakcie biernej pionizacji. Wraz z odzyskiwaniem przez pacjenta w trakcie rehabilitacji, utraconych umiejętności ruchowych, urządzenia to stymuluje przebieg usprawniania, kompensuje utracone zdolności i mobilizuje do nabywania nowych. Dzięki pionizatorowi dynamicznemu pacjent chętniej pokonuje kolejne „kroki milowe”. Zmienia ustawienie swojego ciała, podejmuje pierwsze próby przemieszczania się i dąży do większej sprawności i niezależności.

Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”