Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA – AMBULATORYJNE LECZENIE PEŁNOPŁATNE
+48 74 811 54 74 +48 74 814 66 66

Informacja i rejestracja:

74 811 54 74,  74 814 66 66

informacja@uzdrowisko-ladek.pl

Punkt Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” LądekZdrój, Plac Mariański 13

Kuracjuszy ambulatoryjnych pełnopłatnych przyjmuje lekarz w “Zdroju Wojciech”: od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1230.

Przed wizytą lekarską zapraszamy do Punktu Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” w celu rejestracji.

 • Dla ułatwienia skorzystania z pełnopłatnych zabiegów lądeckich wymagających ordynacji lekarskiej przygotowany został druk skierowania na zabiegi rehabilitacyjne  oraz druk skierowania na zabiegi balneologiczne . Wystarczy wydrukować wybrane skierowanie i udać się do swojego lekarza rejonowego, który – przy braku przeciwwskazań – może zaordynować wybrane zabiegi.
 • Osoby chcące skorzystać z leczenia pełnopłatnego posiadające już skierowanie na zabiegi wystawione przez lekarza (POZ lub specjalistę) zapraszamy do  Punktu Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” w celu ustalenia terminu realizacji zabiegów.
 • Informujemy, iż wybrane zabiegi w Lądku-Zdroju dostępne są bez skierowania lekarskiego . Osoby chcące skorzystać z pełnopłatnych zabiegów  niewymagających ordynacji lekarskiej zapraszamy do  Punktu Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” w celu ustalenia terminu realizacji zabiegów.
 • Informujemy, iż zakup zabiegów niepodlegających ordynacji lekarskiej jest równoznaczny ze złożeniem przez Kuracjusza oświadczenia, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A. a, ponadto że zapoznał się z Regulaminem zabiegowym i akceptuje jego warunki.
PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA – UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE ZE SKIEROWANIEM NFZ
+48 74 811 54 74

Informacja i rejestracja:

 74 811 54 74,  74 814 66 66,

 informacja@uzdrowisko-ladek.pl

Punkt Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” LądekZdrój, Plac Mariański 3

Kuracjuszy ambulatoryjnych w ramach Uzdrowiskowego Leczenia Ambulatoryjnego przyjmuje lekarz w “Zdroju Wojciech” od poniedziałku do piątku (wymagana telefoniczna lub osobista rejestracja na wizytę lekarską).

Przed wizytą lekarską zapraszamy do Punktu Obsługi Kuracjusza w “Zdroju Wojciech” w celu rejestracji.

 • Informujemy, iż Spółka „Uzdrowisko Lądek – Długopole” ma podpisaną umowę na tę formę leczenia wyłącznie w Lądku-Zdroju oraz wyłącznie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.
 • Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zależnie od decyzji NFZ).
 • W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty badań lekarskich i trzech zabiegów dziennie. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach (rezerwacja pobytu: 74 814 64 37).

Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:

 • poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne
 • potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
 • potwierdzić telefonicznie otrzymanie skierowania do Uzdrowiska Lądek- Zdrój i zarejestrować się na wizytę do lekarza:  74 811 54 74.
PORADNIA REHABILITACYJNA – PORADY LEKARSKIE ZE SKIEROWANIEM NFZ
+48 74 814 65 55

Informacja i rejestracja:

 74 814 62 27 wew. 245,  74 81 46 555

 info@uzdrowisko-ladek.pl

Punkt Obsługi Kuracjusza w ZPL “Adam” LądekZdrój, ul. Wolności 2

Kuracjusz posiadający skierowanie do poradni rehabilitacyjnej zgłasza się do Punktu Obsługi Kuracjusza w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 lub rejestruje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

 • Poradnia Rehabilitacyjna zlokalizowana jest w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 (piętro I, obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych).
 • Przed wizytą lekarską należy zgłosić się do Punktu Obsługi Kuracjusza zlokalizowanego w ZPL „Adam”, w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy, w celu rejestracji.
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE – SKIEROWANIA REALIZOWANE W RAMACH UMOWY Z NFZ
+48 74 814 65 55

Informacja i rejestracja:

 74 814 62 27 wew. 245, 74 81 46 555,

info@uzdrowisko-ladek.pl

Punkt Obsługi Kuracjusza w ZPL “Adam” LądekZdrój, ul. Wolności 2

 • Kuracjusz posiadający skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne zgłasza się do Punktu Obsługi Kuracjusza w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 lub rejestruje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.
 • Uwaga: skierowanie na zabiegi wymaga zarejestrowania do 30 dni od daty jego wystawienia.
 • Podstawą realizacji świadczeń jest skierowanie na cykl zabiegów wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie (NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie, w przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe).
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach domowych mogą być udzielane wyłącznie świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi: 1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu, 2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej „skalą opartą na skali Rankina”, 3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego, 4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, 5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji, 6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji, 7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY – PORADY LEKARSKIE PEŁNOPŁATNE
+48 74 811 54 80 +48 74 814 66 66

Informacja i rejestracja: telefoniczna:

74 811 54 80, 74 814 66 66,

info@uzdrowisko-ladek.pl

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w  Lądku-Zdroju, ul. Wolności 2, ZPL „Adam”

 • Pacjentów z rozpoznaną osteoporozą, po przebytych złamaniach oraz z czynnikami ryzyka osteoporozy zapraszamy na odpłatne badania densytometryczne oraz konsultacje lekarskie w Poradni Leczenia Osteoporozy zlokalizowanej na terenie Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy >>> w  Lądku-Zdroju ( Wolności 2, ZPL „Adam”, piętro I, obiekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych)
 • Rejestrację do Poradni prowadzi Punkt Obsługi Kuracjusza w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 (tel. 74 811 54 80)
 • Zapraszamy na realizowane w naszym Centrum specjalistyczne programy rehabilitacyjne przygotowane dla pacjentów z rozpoznaną osteoporozą lub z czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy, realizowane w oparciu o stosowane w Lądku-Zdroju nowoczesne metody kinezyterapeutyczne i tradycyjne metody balneologiczne wykorzystujące korzystne działanie na metabolizm kostny radonu i fluoru zawartego w lądeckich termalnych wodach radonowo – siarkowo – fluorkowych.

Zapraszamy na pobyt:   W trosce o zdrowe kości, przeciw osteoporozie

KONSULTACJE MEDYCZNE ON-LINE

konsultacje.medyczne@uzdrowisko-ladek.pl

 • +48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”