Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Serdecznie zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem ze środków PFRON do Uzdrowiska Lądek-Zdrój!

 • +48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66

 • Turnus rehabilitacyjny dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest łatwo dostępną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Z turnusów mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Lądek-Zdrój to uzdrowisko specjalizujące się w aktywnej rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, osteoporozy, chorób neurologicznych, schorzeń skórnych i metabolicznych, chorób układu krążenia i problemów zdrowotnych wieku dojrzałego.
 • Organizujemy i realizujemy turnusy (wpis Wojewody Dolnośląskiego do rejestru organizatorów turnusów nr OR/02/0012/16 z 06.07.2016 r. – wpis ważny do 16.08.2022 r.):
 1. usprawniająco – rekreacyjne

Organizujemy i realizujemy turnusy dla osób  z następującymi dysfunkcjami:

 • narząd ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z chorobami układu krążenia i/lub chorobami układu oddechowego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami skóry

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi obiektami, które posiadają wpis  Wojewody Dolnośląskiego do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych (nr wpisu OD/02/0016/16 z 03.08.2016 r. – wpis ważny do 12.08.2019 r.): JUBILAT, JÓZEF, STANISŁAW

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”