Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Otrzymała(e)m skierowanie na leczenie w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu ZUS

Rehabilitacja narządu ruchu w Ośrodku ZUS trwa 24 dni, jest dla pacjenta całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które może wystawić lekarz Ośrodka. Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS.

Program rehabilitacji leczniczej schorzeń narządu ruchu w ramach prewencji rentowej ZUS obejmuje: rehabilitację fizyczną, rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną, naukę zasad zdrowego żywienia oraz promocję zdrowia. W trakcie turnusu pacjent realizuje zazwyczaj (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych) 5 zabiegów leczniczych dziennie od poniedziałku do piątku (w tym co najmniej 2 zabiegi gimnastyki leczniczej) oraz 3 zabiegi w soboty. Program uwzględnia w szczególności różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii i masażu. Ponadto pacjent uczestniczy w psychoedukacji i serii terapeutycznej treningów relaksacyjnych.

W Ośrodku zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Zachęcamy do zapoznania się z obiektem, do którego otrzymali Państwo skierowanie:

Oferta dla osób towarzyszących kuracjuszowi ze skierowniem ZUS

Zapraszamy na odpłatny turnus rehabilitacyjny* – informacja i rezerwacja:
+48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66

* Osoba towarzysząca może zostać zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty leczniczej i wypoczynkowej naszego Uzdrowiska:

  • +48 74 814 64 65 +48 74 814 62 27
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”