Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Lądek-Zdrój – uzdrowisko specjalizujące się w rehabilitacji schorzeń neurologicznych

 • +48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66

 • Serdecznie zapraszamy na rehabilitację neurologiczną do szpitala rehabilitacyjnego „Stanisław” osoby ze znacznymi ograniczeniami w sprawności i samodzielności, po przebytych udarach i wylewach, z niedowładami i porażeniami oraz przewlekłymi chorobami neurologicznymi, jak stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona.
 • „Stanisław” to nowoczesny szpital, przystosowywany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mają w trakcie pobytu zagwarantowaną pomoc przy korzystaniu z zabiegów leczniczych oraz całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską.
 • W kompleksowej rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt do gimnastyki indywidualnej oraz sprzęt do fizykoterapii stosowanej także przyłóżkowo, a ponadto sprzęt do terapii zajęciowej opartej na stymulacji sensorycznej oraz innowacyjnej terapii logopedycznej wspomaganej informatycznie.

 • Rehabilitacja ukierunkowana jest na poprawę sprawności ruchowej i zdolności do samoobsługi, reedukację funkcji chodu, przeciwdziałanie spastyczności, poprawę w zakresie sprawności mowy i czynności poznawczych, edukację pacjenta w zakresie czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z obiektem Szpitala Rehabilitacyjnego „Stanisław”.

 

CENNIK
Grupy opieki** Turnus 14 dni Przedłużenie o 7 dni Przedłużenie o  1 dobę
Grupa I 4676 2338 367
Grupa II 3500 1750 275
Grupa III* 2800 1400 220

* dopłata za pobyt w pokoju jednoosobowym: 20 zł/doba
** grupy opieki – czytaj więcej…

CENA OFERTY OBEJMUJE
 • ocenę stanu motorycznego pacjenta, deficytów neurologicznych i zaburzeń poznawczo-behawioralnych z ustaleniem programu rehabilitacyjnego
 • opiekę lekarza specjalisty neurologa i  lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej
 • trzy sesje indywidualnych ćwiczeń leczniczych w ciągu dnia po 30 minut od poniedziałku do piątku, w sobotę jedną sesję ćwiczeń
 • do trzech zabiegów fizykalnych dziennie (z zakresu fizykoterapii, hydroterapii lub masażu)
 • indywidualną opiekę fizjoterapeutyczną
 • terapię zajęciową, psychoterapię
 • w przypadku wskazań klinicznych: indywidualną opiekę psychologiczną lub logopedyczną
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • całodobową doraźną pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania
 • koszty leków i badań laboratoryjnych zleconych w przypadku nagłego zachorowania
  oraz:
 • zakwaterowanie w pokojach 2- lub 3-osobowych w pełni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
 • całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)
CENA OFERTY NIE OBEJMUJE
 • kosztów leków stosowanych przewlekle – pacjent zobowiązany jest posiadać zapas leków (w oryginalnych opakowaniach) w ilości wystarczającej na cały okres rehabilitacji, pobieranych z uwagi na występowanie schorzeń przewlekłych
 • kosztów transportu do oddziału rehabilitacji i transportu do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia po zakończeniu rehabilitacji
ZASADY SPRZEDAŻY
 • sprzedaż realizowana jest w formie turnusów 14-dniowych z możliwością przedłużenia rehabilitacji o kolejne cykle 7-dniowe  lub kolejne doby pobytu (przedłużenie pobytu w miarę możliwości organizacyjnych uzdrowiska)
 • cena za turnus oraz kolejne cykle 7-dniowe lub kolejne doby pobytu zależna jest od stanu funkcjonalnego pacjenta kwalifikującego do określonej grupy opieki pielęgniarsko – terapeutycznej
  Grupa I – pacjent wymagający całkowitej pomocy przy korzystaniu z zabiegów i przy codziennych czynnościach higienicznych
  Grupa II –  pacjent wymagający częściowej pomocy przy korzystaniu z zabiegów i przy codziennych czynnościach higienicznych
  Grupa III –  pacjent samodzielny
 • wstępna kwalifikacja do grupy opieki pielęgniarsko – terapeutycznej dokonywana jest przy rezerwacji pobytu, ostateczna w trakcie wstępnego badania lekarskiego
 • pobyty rozpoczynają się od kolacji i trwają do śniadania – w przypadku łączenia pobytów obiad w cenie pobytu
 • doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 12.00
 • przedłużenie doby hotelowej związane jest z naliczeniem opłaty w wysokości 50% ceny noclegu
 • pacjent zobowiązany jest do przedłożenia przy przyjęciu do szpitala posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, jak: karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych: laboratoryjnych, radiologicznych
 • w przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego badania lekarskiego bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa, brak współpracy ze strony pacjenta) „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A. zastrzega możliwość zdyskwalifikowania pacjenta z leczenia skutkującego odmową przyjęcia do oddziału rehabilitacji
 • procedury medyczne i zabiegowe rozpoczynają się w dniu przyjęcia,
  zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych),
 • w dniu wypisu pobyt kończy się po cyklu zabiegowym i po obiedzie (doba pobytowa trwa do godziny 15.00),
WSKAZANIA DO REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
 • stany po udarach mózgu i wylewach
 • niedowłady i porażenia kończyn
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych
 • stany po urazach nerwów obwodowych
 • stany po operacjach neurochirurgicznych
PRZECIWWSKAZANIA DO REHABILITACJI
 • Informujemy, iż w trakcie przebywania na leczeniu w Lądku – Zdroju pacjenci podlegają bodźcowemu działaniu klimatu uzdrowiska Lądek – Zdrój, który może być przyczyną pojawienia się odczynów pozabiegowych oraz zaostrzenia chorób przewlekłych, w szczególności chorób układu krążenia i układu oddechowego.
 • Podstawowe przeciwwskazania do rehabilitacji narządu ruchu i/lub neurologicznej w Lądku-Zdroju: niestabilny stan kliniczny, ostre choroby ogólne i infekcyjne, odleżyny, choroby nowotworowe, gruźlica płuc, choroby układu krążenia lub oddechowego z objawami niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej, nadciśnienie tętnicze nienormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem, ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem, niestabilna choroba wieńcowa, groźne zaburzenia rytmu serca i/lub przewodnictwa, tętniak rozwarstwiający aorty, tętniak serca, ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe, astma oskrzelowa o ciężkim przebiegu ze stanami astmatycznymi w wywiadzie lub wymagająca hospitalizacji, rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem, stany po krwotokach płucnych, schorzenia neurologiczne lub ortopedyczne uniemożliwiające samoobsługę, stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości i szpiku, zapalenie kości i szpiku kostnego z odczynem ogólnym i czynnymi przetokami, stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną zdolnością do samoobsługi; stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii lub powikłane z odleżynami lub niezdolnością do samoobsługi, stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niepełnosprawnością, padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej), stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub z często powtarzającymi się rzutami, całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji, zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe), układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej choroby, zaburzenia psychiczne, choroba Alzheimera, zespół psychoorganiczny (nasilony), brak minimum motywacji do rehabilitacji.
CO WYRÓŻNIA LĄDECKĄ REHABILITACJĘ NEUROLOGICZNĄ?
 • profesjonalny zespół terapeutyczny: lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, logopeda , terapeuci zajęciowi
 • terapia z wykorzystaniem innowacyjnych metod i urządzeń, pozwalających na odtwarzanie utraconego ruchu i funkcji w oparciu o informację zwrotną (biofeedback): platforma dynamograficzna Gamma, Hand Tutor, Arm Tutor, Leg Tutor
 • lądeckie termalne wody radonowo-siarczkowo-fluorkowe stosowane do wszystkich zabiegów hydroterapeutycznych
 • trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu terapeutycznego: urządzeń do ćwiczeń z oporem elastycznym (Mini Tensor, Arm Tensor, Leg Tensor, Mini Talus), pionizatora dynamicznego, rowerów, stepperów, cykloergometrów, rotorów, nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń manualnych, do ćwiczeń w odciążeniu i oporowych, sprzętu do terapii w podwieszeniu Levitas oraz szyn do ciągłego ruchu biernego
 • nowoczesna fizykoterapia, w tym prowadzona przyłóżkowo: magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia, terapia ultradźwiękowa, fototerapia
 • terapia logopedyczna wspomagana informatycznie, z wykorzystaniem programu komputerowego Afasystem przeznaczonego do rehabilitacji chorych z afazją
 • terapia zajęciowa oparta na stymulacji sensorycznej z wykorzystaniem sprzętu do nowoczesnej terapii zajęciowej (panel sensoryczny, ścieżka fakturowa, tablice manipulacyjne do stymulacji wzroku, słuchu i dotyku)
 • komfortowe warunki hospitalizacji (profesjonalne łóżka rehabilitacyjne, sprzęt przyłóżkowy do terapii i pielęgnacji, przestronne łazienki dostosowane do pielęgnacji osób z ograniczoną sprawnością ruchową)
PODSTAWY TERAPII REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”