Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ – PRZYLĄDEK ZDROWIA
„Nie widziałem nigdy uzdrowiska, którego położenie miało wygląd bardziej obliczony na zachowanie czy przywrócenie zdrowia niż Lądek”
– napisał John Quincy Adams, szósty prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w liście z roku 1800

Uzdrowisko Lądek-Zdrój położone jest w południowo-wschodniej części Ziemi Kłodzkiej, u stóp malowniczych Gór Złotych, Gór Bialskich i Krowiarek, wzdłuż rzeki Białej Lądeckej. Ukształtowanie terenu oraz porośnięte zielenią stoki gór powodują, że łagodny klimat Lądka zaliczyć można do tzw. strefy klimatycznej „górskiej dolnej”, najwyżej ocenianej pod względem wartości klimatoterapeutycznych.

Zdrój ten natura szczodrze obdarowała nie tylko w malownicze krajobrazy i wyjątkowy klimat, ale przede wszystkim w największe jego bogactwo – źródła unikatowych wód termalnych.

Miejscowość jest podzielona w sposób naturalny na część miejską, z charakterystycznym rynkiem, położoną w miejscu gdzie Biała Lądecka utworzyła płaską, szeroką dolinę oraz na część zdrojową, odległą od miasta około 1,5 km, a zajmującą dno doliny i zbocza okolicznych wzniesień. O ile część miejska położona jest na wysokości około 420 m n.p.m., to źródła wód leczniczych znajdują się na wysokości około 450, a najwyższe zabudowania w części zdrojowej stoją na wysokości ponad 500 m n.p.m. W bezpośrednim otoczeniu uzdrowiska znajdują się niewielkie, ale pięknie ukształtowane, wzgórza – warte polecenia są ścieżki i trasy spacerowe na Dzielcu (534 m n.p.m.) i Trojaku (766 m n.p.m.). Tereny otaczające uzdrowisko pokryte są urozmaiconą szatą roślinną – cała okolica porośnięta jest wspaniałymi okazami buków, wiązów górskich, modrzewi, jaworów, świerków i jodeł.

Ze względu na specyficzne położenie Lądka-Zdroju zjawiska meteorologiczne w obszarze uzdrowiska zachodzą w sposób łagodny i powolny – dolina, w której leży Lądek, otwarta jest jedynie w kierunku północno-zachodnim, choć i na tym kierunku są również niewielkie zalesione wzgórza. Położenie to chroni przed częstymi i silnymi wiatrami i gwałtownymi zmianami pogody i dzięki temu kształtuje korzystne warunki klimatyczne Lądka-Zdroju.

Klimat Lądka-Zdroju określany jest jako klimat górski, silnie bodźcowy, zakwalifikowany tak ze względu na położenie geograficzne miasta oraz wysokość nad poziomem morza (420- 510 m.).

Cechy klimatu Lądka to: średnioroczna temperatura powietrza wynosząca 6,5°C, średnia roczna liczba godzin ze słońcem: 1173 (z największym usłonecznieniem od czerwca do sierpnia, a najmniejszym od listopada do stycznia), średnia roczna suma opadów: 857mm (dni z opadem jest zaledwie około 188 w roku, w tym 73 z opadami śniegu) i niewielka średnia prędkość wiatru wynosząca 1,4 m/s.

Najcieplejszymi miesiącami w roku są w Lądku lipiec (15,8°C) i sierpień (14,8°C), a najchłodniejszymi styczeń (-2,7°C) i luty (-1,9°C). Liczba dni z opadem jest w ciągu roku najmniejsza w lipcu i sierpniu, a największa od listopada do marca. Średnio pierwszy opad śniegu występuje w 3 dekadzie października, a ostatni w 3 dekadzie kwietnia. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 99 dni w roku. Ciśnienie atmosferyczne w ciągu roku przebiega w sposób zbliżony we wszystkich miesiącach, tylko nieznacznie wzrasta we wrześniu i październiku.

Klimat Lądka-Zdroju ma działanie tonizujące na układ nerwowy, a także umożliwia wyciszenie i relaks. Naturalne bogactwo leczniczych źródeł oraz ukształtowanie terenu i dogodne warunki klimatyczne czynią to miejsce wspaniałym celem ucieczki od cywilizacyjnych trudów.
Serdecznie zapraszamy do Lądka-Zdroju na kurację!

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”