Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
plende
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Otrzymała(e)m skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne trwa 21 dni, jest całkowicie bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawi lekarz Uzdrowiska. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym zwolnione są z opłaty uzdrowiskowej.

Zachęcamy do zapoznania się z obiektem, do którego otrzymali Państwo skierowanie:

Otrzymała(e)m skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym

Turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, kuracjusz przyjeżdża na leczenie sanatoryjne w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od sezonu oraz od standardu pokoju. Na terenie miejscowości Długopole-Zdrój pobierana jest ponadto opłata uzdrowiskowa, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej wynosi 3,00 zł za każdy dzień pobytu od osoby. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych, całodobową opiekę pielęgniarską oraz pomoc lekarza w razie nagłego zachorowania.

Zachęcamy do zapoznania się z obiektem, do którego otrzymali Państwo skierowanie:

Otrzymała(e)m skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Osoba chcąca skorzystać z tej formy leczenia może wysyłając skierowanie do NFZ wskazać gdzie i kiedy chce się leczyć – jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Spółka „Uzdrowisko Lądek – Długopole” ma podpisaną umowę na tę formę leczenia wyłącznie w Lądku-Zdroju oraz wyłącznie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zależnie od decyzji NFZ). W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty badań lekarskich i trzech zabiegów dziennie. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:

  • poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne
  • potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia
  • potwierdzić telefonicznie otrzymanie skierowania do Uzdrowiska Długopole-Zdrój i zarejestrować się na wizytę do lekarza: +48 74 813 90 91.

Kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach: rezerwacja pobytu w Długopolu-Zdroju +48 74 813 90 51.

Oferta dla osób towarzyszących kuracjuszowi ze skierowniem NFZ

Zapraszamy na odpłatny turnus uzdrowiskowy* – informacja i rezerwacja:
+48 74 813 90 51 +48 74 813 90 45

* Osoba towarzysząca może zostać zakwaterowana odpłatnie we wspólnym pokoju wraz z osobą posiadającą skierowanie pod warunkiem dostępności miejsc (konieczna wcześniejsza rezerwacja).

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty leczniczej i wypoczynkowej naszego Uzdrowiska:

  • +48 74 813 90 51 +48 74 813 90 45
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”