Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Platforma Zakupowa
26.10.2020

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2019 roku wysyłamy do Państwa, poprzez

https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,

Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole,

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole.

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Walaszczyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

 

Archiwum do roku 2019

Zapytanie ofertowe: BP/1/2019
16.01.2019

data składania ofert: 25.01.2019r.

Dostawa kamer i oprogramowania do obiektów Zespołu Adam w Lądku Zdroju

PLATFORMA ZAKUPOWA

Zapytanie ofertowe: BP/10/2018
04.07.2018

data składania ofert: 11.07.2018r.

Dostawa obrusów dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe: BP/9/2018
15.06.2018

data składania ofert: 25.06.2018r.

Dostawa wody mineralnej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe BP/8/2018
28.05.2018

data składania ofert: 04.06.2018r.

Dostawa pościeli dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe: BP/7/2018
24.05.2018

data składania ofert: 01.06.2018r.

Sukcesywne dostawy mrożonek dla Uzdrowiska Lądek-Długopole SA

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe BP/2/2018
29.03.2018

data składania ofert:  06.04.2018r.

Dostawa aparatu do masażu sekwencyjnego uciskowego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/1/2018
13.02.2018
Zapytanie ofertowe BP/19/2017
05.12.2017

UE
data składania ofert: 12.12.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe BP/18/2017
25.10.2017

data składania ofert: 30.10.2017r.
nowa data składania ofert: 03.11.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę stołów do masażu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Wyjaśnienie

Zapytanie ofertowe BP/17/2017
25.09.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. za 2017 r.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/16/2017
01.09.2017

data składania ofert: 08.09.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę ręczników, poduszek i kołder dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacje

Formularz cenowy do części 2 zał. nr 1b – zmodyfikowany

Zapytanie ofertowe BP/14/2017
02.08.2017

nowa data składania ofert: 11.08.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę ręczników i obrusów dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Modyfikacja

Formularz cenowy zał. 1a – zmodyfikowany

Zapytanie ofertowe BP/13/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem zmywarki kapturowej do naczyń.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/11/2017
06.07.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę stelaży metalowych do łóżek hotelowych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/10/2017
19.06.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy wody mineralnej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/6/2017
03.04.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę pościeli dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe BP/4/2017
07.03.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż wykładziny dywanowej w Sanatorium Wojciech.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/2/2017
30.01.2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę mebli do Pijalni Uzdrowiskowej w Sanatorium Wojciech.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/5/2016
21.09.2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. za 2016 r.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe BP/4/2016
16.08.2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości zabudowanych i środków trwałych.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe 1/2016
06.06.2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji basenu leczniczego oraz części przybasenowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku-Zdroju.

Pobierz załączniki

Zapytanie ofertowe FZ/1/2016
14.01.2016

UE
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Przygotowanie Studium Wykonalności – Analizy Ekonomicznej wraz z Wnioskiem o Dofinansowanie projektu w trybie konkursowym realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 2.1 E- usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi – konkurs horyzontalny (E-zdrowie).

Pobierz załączniki

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”