Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Elektroniczna platforma zakupowa
23.10.2020

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2019 roku wysyłamy do Państwa, poprzez

https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,

Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole,

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole.

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Walaszczyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

 

Archiwum do roku 2019

Nr przetargu: ZP/6/2019
18.09.2019

data ogłoszenia: 18.09.2019r.
data składania ofert: 26.09.2019r.

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu: ZP/5/2019
01.08.2019

data ogłoszenia: 01.08.2019r.
data składania ofert: 09.08.2019r.

nowa data składania ofert: 12.08.2019r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

 

Nr przetargu: ZP/4/2019
30.04.2019

data ogłoszenia: 30.04.2019r.
data składania ofert: 14.05.2019r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu: 47/2019/N/Lądek Zdrój
21.03.2019

 data ogłoszenia: 21.03.2019r.

data składania ofert: 29.03.2019r.

Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

pytania i odpowiedzi I

pytania i odpowiedzi II

pytania i odpowiedzi III

zestawienie ofert z dnia otwarcia

WYBÓR OFERTY

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/3/2019
15.03.2019

data ogłoszenia: 15.03.2019r.
data składania ofert: 17.04.2019r.

nowa data składania ofert: 24.04.2019r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu 37/2019/N/Lądek Zdrój
08.03.2019

data ogłoszenia: 08.03.2019r.

data składania ofert: 18.03.2019r.

nowa data składania ofert: 20.03.2019r.

Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE PAKIET II

UNIEWAŻNIENIE PAKIET II BZP

WYBÓR OFERTY

Udzielenie zamówienia

 

 

Nr przetargu: ZP/2/2019
23.01.2019
Nr przetargu: ZP/1/2019
11.01.2019
Nr przetargu: ZP/19/2018
21.12.2018

data ogłoszenia: 21.12.2018r.
data składania ofert: 03.01.2019r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZP/17/2018
13.12.2018

data ogłoszenia: 13.12.2018r.

data składania ofert: 21.12.2018r.

Sukcesywne dostawy borowiny leczniczej, plastrów, pasty borowinowej oraz soli leczniczej i masy fango parafinowej dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 5

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/18/2018
10.12.2018

data ogłoszenia: 10.12.2018r.
data składania ofert: 19.12.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/16/2018
28.11.2018

data ogłoszenia: 28.11.2018r.
data składania ofert: 06.12.2018r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 3 i 7

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 1 I 5

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/15/2018
13.09.2018

data ogłoszenia: 13.09.2018r.
data składania ofert: 21.09.2018r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A.
w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ   ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR  OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/14/2018
04.09.2018

data ogłoszenia: 04.09.2018r.
data składania ofert: 26.09.2018r.

Przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim w budynku Szpitala  Uzdrowiskowego Jubilat w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II, MODYFIKACJA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr przetargu: ZP/13/2018
06.08.2018

data ogłoszenia: 06.08.2018r.
data składania ofert: 14.08.2018r.

nowa data składania ofert: 16.08.2018r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA

FORMULARZ CENOWY DO CZĘSCI 1 – ZMODYFIKOWANY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Nr przetargu: ZP/11/2018
04.07.2018

data ogłoszenia: 04.07.2018r.
data składania ofert: 12.07.2018r.

Wybór kluczowego personelu B+R w projekcie: „Innowacyjne techniki i technologie w bezpiecznym wykorzystaniu radonu w terapii chorób cywilizacyjnych” na konkurs 1/4.1.4/2018_Projekty Aplikacyjne w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ  ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/12/2018
28.06.2018

data ogłoszenia: 28.06.2018r.
data składania ofert: 13.07.2018r.

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym Karol polegająca na wymianie kotłów i zbiorników oleju (Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej) (II) w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ  ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/10/2018
08.06.2018

data ogłoszenia: 08.06.2018r.
data składania ofert: 25.06.2018r.

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym Karol polegająca na wymianie kotłów i zbiorników oleju (Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej) w trybie przetargu nieograniczonego.

 POBIERZ  ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE

Nr przetargu: ZP/7/2018
15.05.2018

data ogłoszenia: 15.05.2018r.
data składania ofert: 23.05.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

 POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 3 I 4

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/9/2018
14.05.2018

data ogłoszenia: 14.05.2018r.
data składania ofert: 30.05.2018r.

Remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/6/2018
20.04.2018

data ogłoszenia: 20.04.2018r.
data składania ofert: 24.05.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY DO CZĘŚCI 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

WYBÓR OFERTY DO CZĘŚCI 3

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZ 2, 3, 4, 6, 7, 8

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZ 1, 5

Nr przetargu: ZP/5/2018
14.03.2018

UE
data ogłoszenia: 14.03.2018r.
data składania ofert: 22.03.2018r.

Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/4/2018
08.03.2018

data ogłoszenia: 08.03.2018r.
data składania ofert: 20.03.2018r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/3/2018
26.02.2018

data ogłoszenia: 26.02.2018r.
data składania ofert: 13.03.2018r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju (II) w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/2/2018
08.02.2018

data ogłoszenia: 08.02.2018r.
data składania ofert: 23.02.2018r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/1/2018
06.02.2018

UE
data ogłoszenia: 06.02.2018r.
data składania ofert: 14.02.2018r.

Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/26/2017
24.11.2017

data ogłoszenia: 24.11.2017r.
data składania ofert: 05.12.2017r.
nowa data składania ofert: 15.12.2017r.

Wybór kluczowego personelu B+R w projekcie: „Innowacyjne i bezpieczne wykorzystywanie radonu w terapii chorób cywilizacyjnych” w ramach konkursu „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/27/2017
22.11.2017

data ogłoszenia: 22.11.2017r.
data składania ofert: 01.12.2017r.

Sukcesywne dostawy borowiny leczniczej, plastrów i pasty borowinowej oraz soli leczniczej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/25/2017
16.11.2017

data ogłoszenia: 16.11.2017r.
data składania ofert: 24.11.2017r.
nowa data składania ofert: 27.11.2017r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja

Formularz cenowy do części 2 zał. 1b – zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/24/2017
08.11.2017

UE

Rozbudowa oprogramowania „Kuracjusz” – zakup dodatkowych licencji; Szkolenie pracowników Spółki przez producenta programu ”Kuracjusz” oraz dostosowanie programu „Kuracjusz” dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Udzielenie zamówienia

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Nr przetargu: ZP/23/2017
11.10.2017

UE
data ogłoszenia: 11.10.2017r.
data składania ofert: 19.10.2017r.

Dostawa pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/20/2017
02.10.2017

data ogłoszenia: 02.10.2017r.
data składania ofert: 10.10.2017r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/21/2017

data ogłoszenia: 02.10.2017r.
data składania ofert: 12.10.2017r.

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/22/2017
28.09.2017

UE
data ogłoszenia: 28.09.2017r.
data składania ofert: 09.10.2017r.

Dostawa pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/19/2017
01.09.2017

UE
data ogłoszenia: 01.09.2017r.
data składania ofert: 11.09.2017r.

Dostawa terminala dotykowego z czytnikiem, programatora wraz z brelokami oraz pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Unieważnienie w części 2

Wybór oferty w części 1

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/17/2017
26.07.2017

data ogłoszenia: 26.07.2017r.
data składania ofert: 04.08.2017r.
nowa data składania ofert: 07.08.2017r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/15/2017
18.07.2017

data ogłoszenia: 18.07.2017r.
data składania ofert: 02.08.2017r.
nowa data składania ofert: 03.08.2017r.

Modernizacja kotłowni olejowej, realizującej potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Sanatorium Dąbrówka w Długopolu Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Modyfikacja

Formularz ofertowy zał. nr 1 – zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/16/2017
10.07.2017

data ogłoszenia: 10.07.2017r.
data składania ofert: 25.07.2017r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/14/2017
22.06.2017

data ogłoszenia: 22.06.2017r.
data składania ofert: 07.07.2017r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Unieważnienie

Nr przetargu: ZP/13/2017
30.05.2017

UE
data ogłoszenia: 30.05.2017r.
data składania ofert: 08.06.2017r.

Dostawa komputerów i skanerów oraz pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty w części 1

Unieważnienie w części 2

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/10/2017
15.05.2017

data ogłoszenia: 15.05.2017r.
data składania ofert: 23.05.2017r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Unieważnienie w części 4

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/12/2017
09.05.2017

UE
data ogłoszenia: 09.05.2017r.
data składania ofert: 19.05.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera dla Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacja

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/11/2017
05.05.2017

data ogłoszenia: 05.05.2017r.
data składania ofert: 22.05.2017r.
nowa data składania ofert: 23.05.2017r.

Modernizacja części dachu obiektu Stary Jerzy w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacja

Przedmiar robót zał. nr 2 do SIWZ – zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/9/2017
26.04.2017

data ogłoszenia: 26.04.2017r.
data składania ofert: 31.05.2017r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Modyfikacja

SIWZ – zmodyfikowana

Formularz JEDZ – zmodyfikowana

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Wybór oferty II

Udzielenie zamówienia w części 2, 4, 6, 7 i 8

Udzielenie zamówienia w części 1, 3 i 5

Nr przetargu: ZP/8/2017
15.03.2017

UE
data ogłoszenia: 15.03.2017r.
data składania ofert: 23.03.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera, dostawa i montaż szafy teleinformatycznej oraz dostawa urządzeń w celu modernizacji sieci bezprzewodowej WiFi dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Unieważnienie w częsci 1

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/7/2017
08.03.2017

data ogłoszenia: 08.03.2017r.
data składania ofert: 21.03.2017r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Zapytania, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ

Zapytania i wyjaśnienie do SIWZ II

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/6/2017
08.02.2017

UE
data ogłoszenia: 08.02.2017r.
data składania ofert: 16.02.2017r.
nowa data składania ofert: 22.02.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera, monitoringu wizyjnego oraz dostawa i montaż alarmu antywłamaniowego i szafy teleinformatycznej dla Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacja

Załączniki 2a, 2b, 4b – zmodyfikowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Pytania i odpowiedzi / Modyfikacja II

Załączniki 2a, 2b – zmodyfikowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty w części 1,2 i 5

Unieważnienie w części 3 i 4

Udzielenie zamówienia

Nr przetargu: ZP/5/2017
27.01.2017

UE
data ogłoszenia: 27.01.2017r.
data składania ofert: 14.02.2017r.
nowa data składania ofert: 15.02.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: montaż drzwi antywłamaniowych i p/pożarowych oraz instalacja kraty i żaluzji antywłamaniowej w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pobierz załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Dokumentacja projektowa zał. Nr 2 – zmodyfikowana

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 2a – zmodyfikowana

Specyfikacja techniczna wykonwacy zał. nr 2b – zmodyfikowana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Zestawienie ofert z dnia otwarcia

Wybór oferty

Udzielenie zamówienia

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”