Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

“Uzdrowisko Lądek -Długopole” S.A prowadzi działalność na terenie dwóch miejscowości: Lądek Zdrój i Długopole Zdrój, przy czym siedzibą Spółki i głównym obszarem jej działalności jest Lądek Zdrój.

W Lądku Zdroju Spółka zajmuje się przede wszystkim leczeniem i rehabilitacją chorób narządu ruchu ( reumatycznych, ortopedycznych, pourazowych i neurologicznych), leczeniem chorób skóry, chorób naczyń obwodowych, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych, leczeniem zaburzeń endokrynologicznych  oraz odnową biologiczną.

W Długopolu Zdroju leczymy choroby wątroby i dróg żółciowych, choroby przewodu pokarmowego, cukrzycę, choroby układu krążenia, nerwice oraz zajmujemy się rehabilitacją chorób narządu ruchu.

“Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. świadczy kompleksowe usługi uzdrowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego oraz wykonuje inne specjalistyczne usługi w trosce o poprawę zdrowia kuracjuszy i zapewnienie jego maksymalnej ochrony.

Szczegółowym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, opisanym w Statucie „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A., usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
2) praktyka lekarska  specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
3) praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
5) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
6) produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
8) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
9) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
10)  działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
11)  działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
12)  działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
13)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
14)  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
15)  transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
16)  sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78 Z),
17)  sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
18)  pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
19)  reklama (PKD 73.1),
20)  sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
21)  przygotowanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z)
22)  działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A.)
23)  działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
24)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
25)  sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
26)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
27)  fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)
28)  działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
29)  produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”