Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

ZARZĄD

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny NZOZ – Joanna Walaszczyk

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych  na kadencję trwającą 3 lata.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Piotr Pobrotyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Henryk Tadeusz Rutkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Żaneta Formowicz-Sporek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Artur Turański – Członek Rady Nadzorczej
  • Kamila Sinica – Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. od dnia 12 kwietnia 2013 r. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego. 100% akcji Spółki należy do Województwa Dolnośląskiego.

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”