Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku-Zdroju jest spółką akcyjną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000067163 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.

„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. z siedzibą w Lądku-Zdroju prowadzi działalność leczniczą podlegającą wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001088.

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”