Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++
Nr konkursu: KO/3/2019
12.12.2019

data ogłoszenia: 12.12.2019r.
data składania ofert: 19.12.2019r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI
MODYFIKACJE
WYBÓR OFERTY

Nr konkursu: KO/2/2019
31.05.2019

data ogłoszenia: 08.05.2019r.
data składania ofert: 17.05.2019r.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód terapeuty
zajęciowego obejmujących opiekę nad pacjentami Uzdrowiska Lądek-Długopole
S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Nr konkursu: KO/1/2019
18.03.2019

data ogłoszenia: 19.03.2019r.
data składania ofert: 26.03.2019r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI 

wybór oferty

Nr konkursu ofert: KO/3/2018
16.08.2018

data ogłoszenia: 16.08.2018r.
data składania ofert:24.08.2018r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

WYBÓR OFERTY

Nr konkursu ofert: KO/2/2018
30.07.2018

data ogłoszenia: 30.07.2018r.
data składania ofert: 08.08.2018r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w obiektach Uzdrowiska Lądek-Długopole SA przez osoby wykonujące zawód lekarza w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

WYBÓR OFERTY

Nr konkursu ofert: KO/1/2018
16.01.2018

data ogłoszenia: 16.01.2018r.
data składania ofert: 24.01.2018r.

Świadczenie usług przez osoby wykonywujące zawód technika elektroradiologa obejmujących wykonywanie badań densytometrycznych w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Wybór oferty

Nr konkursu ofert: KO/6/2017
28.12.2017

data ogłoszenia: 28.12.2017r.
data składania ofert: 05.01.2018r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód terapeuty zajęciowego, psychologa lub logopedy obejmujących opiekę nad pacjentami Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Wybór oferty

Nr konkursu ofert: KO/4/2017
04.10.2017

data ogłoszenia: 04.10.2017r.
data składania ofert: 11.10.2017r.

Wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Szpitala Uzdrowiskowego ADAM w trybie konkursu ofert.

Pobierz załączniki

Nr konkursu ofert: KO/2/2017
23.01.2017

data ogłoszenia: 23.01.2017r.
data składania ofert: 22.02.2017r.
nowa data składania ofert: 03.03.2017r.

Usługi żywieniowe wraz z dzierżawą pomieszczeń w Sanatorium Wojciech dla kuracjuszy komercyjnych Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Modyfikacja

Projekt umowy zał. nr 2 – zmodyfikowany

Modyfikacja II

Wycena Zamawiającego zał. nr 1a – zmodyfikowana

Unieważnienie

Nr konkursu ofert: KO/3/2017
16.01.2017

UE
data ogłoszenia: 16.01.2017r.
data składania ofert: 31.01.2017r.

Działania promocyjne – dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Wybór oferty

Nr konkursu ofert: KO/1/2017
05.01.2017

UE
data ogłoszenia: 05.01.2017r.
data składania ofert: 13.01.2017r.

Działania promocyjne – dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Unieważnienie

Nr konkursu ofert: KO/2/2016
14.12.2016

data ogłoszenia: 14.12.2016r.
data składania ofert: 20.12.2016r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza obejmujących opiekę nad pacjentami Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Wybór oferty

Nr konkursu ofert: KO/1/2016

data ogłoszenia: 14.12.2016r.
data składania ofert: 21.12.2016r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

Regulamin

Pobierz załączniki

Wybór oferty

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”