Konkursy Ofert

Nr konkursu: KO/1/2020

data ogłoszenia: 11.12.2020r.
data składania ofert: 18.12.2020r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN_KO

WYBÓR_OFERTY

Nr konkursu: KO/3/2019

data ogłoszenia: 12.12.2019r.
data składania ofert: 19.12.2019r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN
MODYFIKACJE
WYBÓR OFERTY

Nr konkursu: KO/2/2019

data ogłoszenia: 08.05.2019r.
data składania ofert: 17.05.2019r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód terapeuty
zajęciowego obejmujących opiekę nad pacjentami Uzdrowiska Lądek-Długopole
S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

Nr konkursu: KO/1/2019

data ogłoszenia: 19.03.2019r.
data składania ofert: 26.03.2019r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

WYBÓR OFERTY

Nr konkursu ofert: KO/3/2018

data ogłoszenia: 16.08.2018r.
data składania ofert:24.08.2018r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

WYBÓR OFERTY

Nr konkursu ofert: KO/2/2018

data ogłoszenia: 30.07.2018r.
data składania ofert: 08.08.2018r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w obiektach Uzdrowiska Lądek-Długopole SA przez osoby wykonujące zawód lekarza w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN

WYBÓR OFERTY

Nr konkursu ofert: KO/1/2018

data ogłoszenia: 16.01.2018r.
data składania ofert: 24.01.2018r.

Świadczenie usług przez osoby wykonywujące zawód technika elektroradiologa obejmujących wykonywanie badań densytometrycznych w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

WYBÓR OFERTY 

Nr konkursu ofert: KO/4/2017

data ogłoszenia: 04.10.2017r.
data składania ofert: 11.10.2017r.

Wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku Szpitala Uzdrowiskowego ADAM w trybie konkursu ofert.

Nr konkursu ofert: KO/2/2017

data ogłoszenia: 23.01.2017r.
data składania ofert: 22.02.2017r.
nowa data składania ofert: 3.03.2017r.

Usługi żywieniowe wraz z dzierżawą pomieszczeń w Sanatorium Wojciech dla kuracjuszy komercyjnych Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

MODYFIKACJA 

PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 2 – ZMODYFIKOWANY 

MODYFIKACJA II 

WYCENA ZAMAWIAJĄCEGO ZAŁ. NR 1A – ZMODYFIKOWANA 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr konkursu ofert: KO/3/2017


data ogłoszenia: 16.01.2017r.
data składania ofert: 31.01.2017r.

Działania promocyjne – dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

WYBÓR OFERTY 

Nr konkursu ofert: KO/1/2017

data ogłoszenia: 05.01.2017r.
data składania ofert: 13.01.2017r.

Działania promocyjne – dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr konkursu ofert: KO/2/2016

data ogłoszenia: 14.12.2016r.
data składania ofert: 20.12.2016r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza obejmujących opiekę nad pacjentami Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

WYBÓR OFERTY 

Nr konkursu ofert: KO/1/2016

data ogłoszenia: 14.12.2016r.
data składania ofert: 21.12.2016r.

Świadczenie usług pielęgniarskich kuracjuszom Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie konkursu ofert.

REGULAMIN 

WYBÓR OFERTY